ARO’88 hervat trainingen in aangepaste vorm

Vanaf 11 mei 2020 zijn de corona beperkingen verminderd. Dit betekent dat ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Vanaf 11 mei 2020 zijn de trainingen hervat. Maar wel in aangepaste vorm.

Jeugd
De jeugd traint inmiddels weer op het gebruikelijke tijdstip: donderdagavond 18:30 uur.
Lees onder het kopje “beperkingen en richtlijnen” waar je reken mee moet houden bij deze training.

Fit & Fun
Voor Fit & Fun (maandagavond 20:00 uur) betekent dit NIET in de zaal maar buiten op het ARO’88 sportcomplex. Neem een matje of grote handdoek mee. Als de training in verband met slechte weersvooruitzichten niet doorgaat laat Monique dit via de whatsapp groep Fit & Fun tijdig weten. Lees onder het kopje “beperkingen en richtlijnen” waar je reken mee moet houden bij deze training.

Loopgroep
Dinsdagavond en donderdagavond om 20:00 uur wordt er weer getraind op het ARO’88 complex. Lees onder het kopje “beperkingen en richtlijnen” waar je reken mee moet houden bij deze training.

Corona-proof trainen

Beperkingen en richtlijnen
In verband met het COVID19 virus moeten de volgende beperkingen en rivchtlijnen in acht genomen worden:

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.

Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.

Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

Vermijd het aanraken van je gezicht.

Schud geen handen.

Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.

Na de training thuis douchen

Meer info op de site van de atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving