Lidmaatschap

Lidmaatschap en Contributie

Je wordt lid van ARO’88 door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie. Je kunt het inschrijfformulier downloaden en e-mailen of per post naar onze ledenadministratie toesturen. Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier mede ondertekend worden door één van de ouders of verzorgers. Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Leden verbinden zich in principe voor één jaar met stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. Aspirant-leden mogen altijd een keer meetrainen voor ze beslissen om lid te worden.

Strippenkaart

Omdat niet iedereen zich als lid wil binden, biedt ARO’88 ook een 8 strippenkaart aan. Met deze kaart kan je 8 keer meetrainen naar keuze op de dinsdag- en / of donderdagavond. Deze strippenkaart verplicht je tot niets, maar geeft je de mogelijkheid om bij ARO’88 te trainen met loopgroep “de Duurdouwers” onder begeleiding van professionele looptrainer(s). De 8 strippenkaart is verkrijgbaar via de ledenadministratie (ledenadministratie@aro88.nl) en kost € 55,00 per kaart (De 8 strippenkaart is na aanschaf 6 maanden geldig).

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden minimaal 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar. Uiterlijk 1 november schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@aro88.nl). De contributieverplichting loopt altijd door tot het eind van het jaar waarin wordt opgezegd. Teruggave van contributie tijdens het jaar vindt in principe niet plaats. In bijzondere gevallen (zoals bijv. zwangerschap of langdurige blessure) beslist het bestuur over een daartoe schriftelijk gedaan verzoek.

Contributie 2018 voor de jeugd

€ 87,80 per jaar voor Minipupillen (geb.jaar 2011 of later) € 95,80 per jaar voor Pupillen (geb.jaar 2007-2010) € 103,05 per jaar voor Junioren (geb.jaar 1999-2006) Bovenstaande bedragen zijn inclusief de contributie en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Minipupillen hebben géén wedstrijdlicentie nodig. Pupillen en Junioren die geen wedstrijdlicentie willen, kunnen dat aan de ledenadministratie doorgeven. Zij betalen dan hetzelfde contributiebedrag als de Minipupillen. Consequentie is dat zij wél aan Atletiekunie-wedstrijden kunnen meedoen maar formeel “buiten mededinging”.

Contributie 2018 voor volwassenen

€ 125,30 per jaar voor Conditiegroep “Fit & Fun” (incl. contributie Atletiekunie) € 132,80 per jaar voor Loopgroep “De Duurdouwers” (incl. contributie Atletiekunie)

€ 155,65 per jaar voor Wedstrijdlopers van de loopgroep (incl. contributie en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie)

€182,80 per jaar voor Loopgroep + conditiegroep “Fit & Fun” (incl. contributie Atletiekunie)

€205,65 per jaar voor Wedstrijdlopers van de loopgroep + conditiegroep “Fit & Fun” (incl. contributie en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie)

Strippenkaart

€55,00 voor een 8 strippenkaart, geldig tot 6 maanden na aanschaf.

Overige bepalingen

• Als het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar ingaat, wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht. • De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar voldaan door middel van automatische incasso. • De contributiebedragen voor het volgend jaar zijn of worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.