Privacyverklaring

Privacyverklaring  ARO’88 

Op 25 mei is de nieuwe privacywet ingegaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die geeft mensen meer controle over hun persoonlijke gegevens. En hij stelt hogere eisen aan organisaties die iets met die gegevens willen doen. Ook ARO’88 heeft uw persoonsgegevens.

ARO’88 hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Bij uw ARO’88 lidmaatschap registreren wij onderstaande gegevens:

Naam, adres en woonplaats, aanhef, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, Atletiekunie  registratienummer, IBAN bankrekeningnummer (Contributie) en inschrijfdatum.

Waar gebruiken wij uw gegevens

ARO’88 gebruikt de gegevens voor:

  • Ledenregistratie- en contributie heffing ARO’88 .
  •  Registratie en  afdracht aan Atletiekunie (verplicht).
  • Per email op de hoogte houden van activiteiten door en/of voor ARO’88.

Daarnaast worden beeldmateriaal en wedstrijdverslagen op de ARO’88 site gepubliceerd welke mogelijk onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen.

Privacyverklaring ARO’88

ARO’88 verwerkt uw gegevens voor bovenstaande doeleinden op grond van de toestemming die u daarvoor geeft of in het verleden heeft gegeven. We gaan er vanuit dat alle leden toestemming hebben gegeven voor bovenstaande doeleinden ten tijde van de inschrijving bij ARO’88.

Als u akkoord gaat met de privacyverklaring hoeft u geen actie  te ondernemen.

 Bezwaar

Heeft u bezwaar dan kunt u zich afmelden. Dit kan via een email waarin u aangeeft:

  • Geen mail meer te willen ontvangen van ARO’88 met informatie over activiteiten.
  • Geen toestemming te geven wedstrijdfoto’s te plaatsen op de ARO’88 website.

Gevolg van afmelden is dat uw lidmaatschap van ARO’88 per 31 december 2018 zal stoppen.

Bij afmelden zullen uw gegevens worden verwijderd uit de actieve ledenadministratie en conform de  wettelijke bewaartermijn definitief worden verwijderd uit het ledenbestand.

Doorgeven gegevens

De door u verstrekte NAW gegevens worden verder alleen aan de Atletiekunie doorgegeven i.v.m. registratie en afdracht aan de Atletiekunie.

U kunt ons verzoeken om de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om print van uw gegevens te ontvangen. Dit verzoek kunt u indienen via een aanvraag per email aan het bestuur (bestuur@aro88.nl).

Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt dan kunt u die per mail richten aan het bestuur van ARO’88 (bestuur@aro88.nl).

Het bestuur ARO’88