Jeugd

De doelstelling van de afdeling Jeugd.

Ons doel is de jonge atleet van mini-pupil tot junior veel plezier te bezorgen in de atletieksport en de mogelijkheid te bieden uit te groeien tot een recreatieve of prestatiegerichte atleet. Daarbij neemt het wedstrijdelement een belangrijke plaats in. Aan alle jeugdleden wordt de kans geboden om de sport op het eigen (gewenste) niveau te beoefenen. Hierbij gaan we ervan uit, dat een jeugdlid zo vaak als mogelijk aan de trainingen en aan de (club)wedstrijden deelneemt.

Wij geven de jonge atleten de mogelijkheid om alle technische vaardigheden voor de verschillende atletiekonderdelen te leren kennen. Daarnaast is het kweken van een goede groepssfeer ook heel belangrijk, omdat dat de saamhorigheid en de motivatie bevordert – beide belangrijk voor goede prestaties en een gezellig, stimulerend verenigingsleven.

Werkwijze

Dit alles proberen wij te bereiken door:

  • Een goed afgestemde trainingsopbouw per leeftijdscategorie, in overleg met de trainers en met gebruik van onze atletiekbaan en ons materiaal.
  • Het deelnemen aan atletiekwedstrijden en begeleiding daarbij.
  • Het organiseren van wedstrijden en sociale evenementen.

Gewenste ambitie jeugdatleten

De ontwikkeling per jeugdlid is individueel verschillend. Naast het groepsproces binnen elke leeftijdscategorie staat de individuele ontwikkeling van de atleet centraal. Daarom richt de jeugdafdeling zich zowel op het recreatief bezig kunnen zijn met atletiek, als op een meer prestatiegerichte houding door het stimuleren van deelname aan trainingen, wedstrijden en competities.

Dagen en tijden

Dinsdag- en donderdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur
Onze trainers zijn René, Peter en Marit.

Tijdens de schoolvakanties is er geen training.

Jaarprogramma 2021 – 2022

Het jaarprogramma 2021 – 2022 vind je hier.

Persoonlijke Records en Club-Records.

Al sinds we onze atletiekbaan hebben worden de Persoonlijke Records van de jeugdleden bijgehouden van de wedstrijden op onze eigen baan. Dit zijn er 3 per jaar: de Voorjaarswedstrijd in april, de Recordwedstrijd in juni en de Najaarswedstrijd in oktober. Iedere verbeterde prestatie wordt genoteerd. Bij elke wedstrijd wordt deze lijst opgehangen zodat iedereen kan zien of hij/zij de prestatie van het betreffende onderdeel verbeterd heeft.

Clubrecords worden alleen vermeld als ze op onze eigen baan verbroken worden! Dit is omdat wij een gravelbaan hebben en de meeste baanwedstrijden op snellere kunststofbanen gehouden worden. Waarom alleen de eigen wedstrijden? Omdat dan iedereen tijdens de recordwedstrijden in juni gelijke kansen heeft op een medaille bij verbetering van zijn of haar PR. Tevens delen we dan een wisselbeker uit aan diegene die zijn/haar PR het beste verbeterd heeft op een onderdeel. We hebben inmiddels 6 bekers te verdelen.