Lidmaatschap

Lidmaatschap en Contributie

Je wordt lid van ARO’88 door het inschrijfformulier in te vullen en naar ledenadministratie@aro88.nl te sturen. Stuur je het liever per post. Dat kan ook. Het adres staat op het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Aan het einde van het kalenderjaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Aspirant-leden mogen altijd een keer meetrainen voor ze beslissen om lid te worden.

Strippenkaart

Wil jij je liever niet direct aan de vereniging binden? Dan hebben we voor jou een 8 strippenkaart. Met deze kaart kan je 8 keer meetrainen naar keuze op de dinsdag- en/of donderdagavond. Deze strippenkaart verplicht je tot niets, maar geeft je de mogelijkheid om bij de loopgroep van ARO’88 te trainen onder begeleiding van professionele looptrainer(s). Je vraagt de 8 strippenkaart aan via het inschrijfformulier. Hij kost € 55,00 per kaart (De 8 strippenkaart is na aanschaf 6 maanden geldig). 

Contributie 

Contributie 2024 voor de jeugd

€ 98,80 per jaar voor Minipupillen (geboortejaar 2017)
€ 106,80 per jaar voor Pupillen (geboortejaar 2013-2016)
€ 114,05 per jaar voor Junioren (geboortejaar 2005-2012)

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de contributie van de Atletiekunie.


Contributie 2024 voor volwassenen

 146,80 per jaar voor Conditiegroep “Fit & Fun” (incl. contributie Atletiekunie)
€ 154,30 per jaar voor Loopgroep (incl. contributie Atletiekunie)
€ 178,50 per jaar voor Wedstrijdlopers van de loopgroep (incl. contributie en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie)
€ 169,00 per jaar voor Sportieve senioren groep (incl. contributie Atletiekunie).
€ 214,30 per jaar voor Loopgroep + conditiegroep “Fit & Fun” (incl. contributie Atletiekunie)
€ 237,50 per jaar voor Wedstrijdlopers van de loopgroep + conditiegroep “Fit & Fun” (incl. contributie en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie)

Strippenkaart
55,00 voor een 8 strippenkaart, geldig tot 6 maanden na aanschaf.

Overige bepalingen

  • Als het lidmaatschap gedurende het kalenderjaar ingaat, wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht.
  • De contributie wordt aan het begin van het kalenderjaar voldaan door middel van automatische incasso.
  • De contributiebedragen voor het volgend jaar zijn of worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient te geschieden minimaal 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar. Uiterlijk 1 november schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@aro88.nl). De contributieverplichting loopt altijd door tot het eind van het jaar waarin wordt opgezegd. Teruggave van contributie tijdens het jaar vindt in principe niet plaats. In bijzondere gevallen (zoals bijv. zwangerschap of langdurige blessure) beslist het bestuur over een daartoe schriftelijk gedaan verzoek.