Algemene voorwaarden deelname evenementen ARO’88

Algemene voorwaarden deelname evenementen ARO’88

  • Deelname aan door ARO’88 georganiseerde evenementen zoals de Runnersworld-Polderloop en ELK is op eigen risico. Er zijn bevoegde EHBO’ers aanwezig.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte persoonlijke eigendommen.
  • Persoonsgegevens, zoals naam en leeftijd, worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is voor deelname aan deze of volgende edities van het door ARO’88 georganiseerde evenement en worden niet verstrekt aan anderen.
  • U geeft ARO’88 toestemming uw e-mailadres te gebruiken om u uit te nodigen voor volgende door ARO’88 georganiseerde evenementen.
  • Deelnemers gaan akkoord met eventuele vermelding van hun naam en leeftijd in de uitslag en in wedstrijdverslagen voor de ARO-site en regionale bladen.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van de tijdens het evenement gemaakte foto’s door ARO’88 in berichtgeving over het evenement en promotieactiviteiten voor ARO’88.