ELK – Voorwaarden en spelregels

ELK – Algemene voorwaarden – wandelen | fietsen | estafette
Deelname aan ELK op eigen risico. ARO’88 is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is ARO’88 niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan ARO’88 voor openbaarmaking van, tijdens het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is.

De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van ARO’88 vrijwilligers opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt ARO’88 zich het recht voor de deelname aan het evenement ten alle tijden stop te zetten.

ELK – Estafette Loop Koggenland – spelregels estafette

Let op: Estafette Loop Koggenland (ELK) is geen wedstrijd. Alle deelnemers (lopers en fietsers) zijn gewone verkeersdeelnemers en dienen zich ook als zodanig te gedragen. Alle van toepassing zijnde verkeersregels zijn onverminderd van kracht.

1. Teamsamenstelling
Duo:                      2 lopers waarvan er steeds 1 loopt en 1 fietst.
Trio:                      3 lopers waarvan er steeds 1 loopt en 2 fietsen.
Kwartet:             4 lopers waarvan er 1 loopt en 3 fietsen.

Het is toegestaan ieder team uit te breiden met één of twee vaste fietsbegeleiders. Één fietsbegeleider fietst voorop om de weg te wijzen en verkeerssituaties te beoordelen. De eventuele tweede begeleider fietst achter het team.

De minimumleeftijd voor deelnemers:

  • Halve marathon: 10 jaar.
    Bestaat een team volledig uit lopers tussen de 10 en 14 jaar, dan dient het team uit 4 lopers te bestaan. Tevens is dan begeleiding door 2 volwassen fietsbegeleiders vereist.
  • Hele marathon: 13 jaar.
    Bestaat een team volledig uit lopers tussen de 13 en 18 jaar, dan dient het team uit 4 lopers te bestaan. Voor de halve marathon is deze bepaling niet van toepassing.

2. De routes
Ieder team (duo, trio en kwartet) heeft de keuze uit de volgende afstanden en routes:

De routes worden aangegeven met gele routepijlen. De 5 km-punten zijn gemarkeerd.

3. Gemiddelde snelheid
Ieder team geeft vooraf een gemiddelde snelheid op waarmee het team de estafette denkt te volbrengen.

Voor deelname aan ELK gelden de volgende minimale gemiddelde snelheden:
21,1 km: minimaal 8 km/u.
42,2 km: minimaal 10 km/u

4. Startvolgorde
De startvolgorde wordt gebaseerd op de opgegeven gemiddelde snelheid van de deelnemende teams. Teams met een laag gemiddelde zullen als eerste starten, teams met een hoog gemiddelde als laatste.

5. Veiligheid
5.1 – Alle deelnemers zullen de op de openbare weg geldende verkeerregels in acht nemen.

5.2 – Ieder team ontvangt direct voor zijn start een mondelinge veiligheidsinstructie.

5.3 – De teams starten één voor één met een tussentijd van minimaal 1 minuut.

5.4 – Volgorde op de weg:
Duo: fietser voorop, loper achter de fietser.
Trio of kwartet: Één fietser voorop, loper achter de fietser en overige fietsers achter de loper.
De voorste fietser is verantwoordelijk voor het volgen van de juiste route en het veilig volgen van deze route.

5.5 – Ieder team beschikt over een functionerende mobiele telefoon. Hiermee kan in geval van nood een noodoproep (112) worden gedaan. Ook kan het team zich daarmee in verbinding stellen met de organisatie. Via deze telefoon kan de organisatie tijdens het evenement ook contact zoeken met het deelnemende team.

Alarmnummer organisatie op de wedstrijddag: 06-12433588

Het in het bezit hebben van deze functionerende telefoon wordt voor aanvang van het evenement door de organisatie gecontroleerd.

5.6 – Het parcours volgt rustige binnenwegen en fietspaden.  In het parcours worden gevaarlijke kruisingen en gevaarlijke verkeerssituaties zoveel mogelijk gemeden.

5.7 – EHBO is aanwezig bij start en finish en op een nader te bepalen punt op de route.

6. Verzorgingsposten
Op de route passeren de deelnemende teams een verzorgingspost. Deze is ongeveer halverwege de route. Hier ontvangen de deelnemers een kleine versnapering. Ook kunnen hier de zelf meegenomen drinkflessen bijgevuld worden. De doorkomst van ieder team wordt hier vastgelegd.

7. Estafette
Vanaf de start is er gedurende de hele loop steeds één van de teamleden aan het lopen, terwijl de overige teamleden meefietsen. Het team bepaalt zelf op welke momenten er van loper gewisseld wordt. Iedere loper dient wel minimaal 2 loopbeurten te volbrengen. Aan een loopbeurt is geen minimumafstand verbonden. De loopbeurten van de leden van een team mogen onderling verschillen in lengte. Hierdoor is het mogelijk om ook minder geoefende lopers deel uit te laten maken van een deelnemend team.

Tip: ervaringen vanuit lange afstands-estafettes zoals de Roparun leren, dat loopbeurten van 1 km de voorkeur hebben. Het is handig om minimaal één fiets te voorzien van een afstandsmeter zodat je de wissels kan plannen.

8. Klassement
Estafette Loop Koggenland is een regelmatigheidsloop. Deelnemende teams geven vooraf een te lopen gemiddelde snelheid op. Tijdens de loop proberen ze deze snelheid zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. De organisatie publiceert na afloop een lijst met de vooraf opgegeven tijd en de daadwerkelijk gelopen tijd per deelnemend team.


Veel plezier!

Loopgroep ARO’88